Izmjena Cjenika javne usluge

Temeljem članka 24.st.4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19), članka 33.st.5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17 i 14/19) te članka 19.st.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) davatelj javne usluge - LEĆ d.o.o. upoznaje potrošače - korisnike javne usluge s prijedlogom izmjene cjenika javne usluge. Sukladno članku 24.st.5. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19.st.4. Uredbe,  LEĆ d.o.o. uputiti će potrošačima-korisnicima javne usluge i pisanu obavijest o  izmjeni cjenika. 

Besplatna dodjela dodatnih posuda iznajmljivačima

Pozivaju se korisnici koji se bave uslugom pružanja smještaja na području Grada Vodica i Općine Tribunj da, ukoliko imaju potrebe za većim brojem posuda u turističkoj sezoni, mogu preuzeti dodatnu besplatnu posudu za miješani komunalni otpad veličine 80, 120 ili 240 litara.

Pravo na dodjelu dodatne besplatne posude imaju svi koji su ispunili izjavu o načinu korištenja javne usluge te nemaju evidentiranog duga prema LEĆ d.o.o. više od 180 dana.

Posude će se dijeliti do isteka zaliha, svakog petka od 12,00 – 14,00 sati na adresi Put Gaćeleza 3/b (garaža LEĆ).

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada LEĆ d.o.o.  objavljuje raspored prikupljanja otpada za 2019. godinu. Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostaviti će se korisnicima usluge i na kućne adrese.

Cjenik javne usluge

Dana  01. studenog 2018. godine stupa na snagu novi cjenik usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Temeljem članka 24.st.4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14 i 110/15), članka 33.st.5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) te članka 19.st.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) davatelj javne usluge - LEĆ d.o.o. upoznaje potrošače - korisnike javne usluge s novim cjenikom. Sukladno članku 24.st.5. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19.st.4. Uredbe,  LEĆ d.o.o. uputiti će potrošačima-korisnicima javne usluge i pisanu obavijest o primjeni novog cjenika.

Izmjena cjenika komunalne usluge

Poštovani korisnici,

Temeljem čl. 24. st.4. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj: 41/14.) LEĆ d.o.o. obavještava potrošače o prijedlogu izmjene Cjenika komunalne usluge sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada,  u dijelu koji se odnosi na namjenski dio cijene za investicije. Iznos za investicije bio je neoporeziv, izdvojen iz cijene komunalne usluge i zasebno iskazan na računima građana na području grada Vodica, a od siječnja 2015. godine iznos se neće posebno iskazivati. Nova struktura cijene ne povećava cijenu komunalne usluge osim u dijelu pripadajućeg PDV-a, u svemu kako je utvrđeno izrekom Odluke o izmjeni Cjenika Uprave Društva.

1 - 5 / 11 Slijedeća >