Naziv

Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Sjedište

Obala Juričev Ive Cota 9, HR-22211 Vodice

OIB

OIB: 79331181937

Pravni oblik

Društvo s ograničenom odgovornošću
Komunalno poduzeće ustrojeno odlukom o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, donesene na Općinskom vijeću Općine Vodice 29. prosinca 1995.g.

Pravni odnosi

Temeljni akt: DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU  LEĆ d.o.o. 

Odlukom članova Društva,  Grada Vodice i Općine Tribunj, od 08. svibnja 2018.  godine izmijenjena je Izjava o osnivanju iz 2016. godine  i u cijelosti je zamijenjena novim aktom - Društvenim ugovorom o osnivanju LEĆ d.o.o., poslovni broj: OU-52/18-2

Članovi Društva

1. Grad Vodice, Ive Čaće 8; OIB: 74633363090 

2. Općina Tribunj, Zamalin 22; OIB: 49029215165

Uprava

Stanko Birin, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Organi društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Skupština društva LEĆ d.o.o. je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom.  

Grad Vodice na skupštini Društva predstavlja gradonačelnik kao njegov zakonski zastupnik.

Općinu Tribunj na skupštini Društva predstavlja općinski načelnik kao njen zakonski zastupnik.

Djelatnost

Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada (3811)

Predmet poslovanja - djelatnosti
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • tržnica na malo
 • uzgoj usjeva vrtnog i ukrasnog bilja
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), 
 • odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • upravljanje i održavanje plaža
 • upravljanje grobljem
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje pogrebnih poslova
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora  za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
Certifikati

Leć d.o.o. od 2012.g. posjeduje Certifikaciju prema ISO 9001:2008 normi

Temeljni kapital

4.088.700,00 Kn

Računi

HR3924920081100053635 Imex banka d.d.
HR2423600001101468694 Zagrebačka banka d.d.
HR7723900011199008307 Hrvatska poštanska banka 

Planovi i programi rada
Financijska izvješća
Sjednice Skupštine Društva
Izvješća o provedbi ZPPI
Opći akti