Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Gradskog vijeća Grada Vodica, LEĆ d.o.o.  obavlja komunalnu djelatnost održavanja javnih zelenih površina.

Prije obavljanja radova na zelenim površinama Grada Vodica izrađuje se detaljan program održavanja. Program sadrži precizan opis svake pojedine zelene površine sa kvadraturom, načinom uređenja, opisom poslova, utrošenog vremena.

Kroz godinu se posadi oko 19.000 različitih vrsta sadnica cvijeća i raznolikog bilja.