Marija Skroza (Tošina)
1930.-2019.

srijeda, 18.09.2019.g. u 17,00 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine

Tomislav (Neznani) Skroza
1934. - 2019.

petak, 06.09.2019.g. u 17,30 sati. Brod polazi sa Srime u 17,00 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine

Branko Fantulin
1935.-2019.

srijeda, 04.09.2019.g. u 17,30 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine

Sanja Dugopoljac rođ. Frleta
1974. - 2019.

petak, 30.08.2019.g. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Veselka Šprljan ud. Dragutina rođ. Mačukat
1935. - 2019.

srijeda, 28.08.2019.g. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice

1 - 5 / 97 Slijedeća >