Kosana Skočić
1932. - 2023.

petak, 22. rujna 2023.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Vesna Birin
1959. - 2023.

ponedjeljak, 18. rujna 2023.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Šime Mačukat - Pobro
1937. - 2023.

utorak, 12. rujna 2023.g. u 15,30 sati
Gradsko groblje Vodice

Milka Mihić
1946. - 2023.

utorak, 12. rujna 2023.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice

Joso Šprljan Čunćilo pok. Tome
1932. - 2023.

utorak, 29. kolovoza 2023.g. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice

1 - 5 / 240 Slijedeća >