IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

LEĆ d.o.o., za komunalne djelatnosti, obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.lec.hr 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
  • pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

LEĆ d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će nakon usklađivanja revidirati i ovu izjavu.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena  01. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo LEĆ d.o.o.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva LEĆ d.o.o. možete dobiti povratne informacije,  informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje LEĆ d.o.o.

  • telefonom na broj: +385 22 443 787
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pravna_sluzba@lec.hr
  • poštom na adresu: LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9, 22211 Vodice
POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

KONTAKT:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr