Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada davatelj javne usluge vrši prema planu odvoza:

Područje grada Vodica, naselja Srima i Općine Tribunjjedanput tjedno u periodu od 10. do kraja 04. mjeseca (zimski termin), te dva puta tjedno u periodu od 05. do kraja 09. mjeseca (ljetni termin).

Okvirno vrijeme sakupljanja u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Okvirno vrijeme sakupljanja u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Područje naselja Gaćelezi, Čista Mala, Čista Velika i Grabovci - od siječnja do kraja lipnja i od rujna do kraja prosinca: 1 x tjedno, svaki četvrtak (zimski termin); srpanj i kolovoz: 2 x tjedno, četvrtak i nedjelja (ljetni termin)

Okvirno vrijeme sakupljanja u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Okvirno vrijeme sakupljanja u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Do uspostave reciklažnog dvorišta, korisnici mogu na adresu u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b samostalno dovesti glomazni otpad, otpadni papir i karton, otpadnu plastiku, metale, tekstil, staklo i zeleni otpad od čišćenja vrtova. Radno vrijeme sa strankama od ponedjeljka do petka, od  07,00 – 14,00 sati (dnevni odmor od 10,00 – 10,30 sati).

Staklo i tekstil: Odvoz se vrši četvrtkom i petkom po pozivu korisnika. Tipizirane vrećice se preuzimaju na adresi Obala Juričev Ive Cota 9., Vodice

Glomazni otpad: Besplatan odvoz glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika - 1 put godišnje u maksimalnoj zapremnini od 4 m3. Zahtjev se može uputiti telefonskim putem na broj 022/ 443-787  ili putem e-mail adrese: info@lec.hr.

Biootpad: putem kućnih kompostera ili samostalno dovesti na adresu u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b

Zahtjev za preuzimanje komunalnog otpada podnosi se telefonskim putem na broj 022/ 443-787  ili putem e-mail adrese info@lec.hr.

Otok Prvić – termin odvoza dogovara se s mjesnim odborima te je posebno uređen ugovorom s brodarom koji vrši prijevoz otpada s otoka:  jedanput tjedno - petak -  u periodu od 01. do 04. mjeseca (01.01.-23.04.) te od 11. do 12. mjeseca (06.11. -31.12.), dva puta tjedno - ponedjeljak i petak - u periodu od 24.04. do 11.06 .  i od 01.10. do 05.11., tri puta tjedno - ponedjeljak, srijeda i petak - u periodu od 12.06. - 02.07. i od 01.09. - 30.09. te svaki drugi dan u periodu od 03.07. do 31.08.

Radno vrijeme: 0 - 24 sata (ovisi o vremenskim prilikama i potrebama)

Do uspostave reciklažnog dvorišta, korisnici mogu na adresu u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b samostalno dovesti glomazni otpad, otpadni papir i karton, otpadnu plastiku, metale, tekstil, staklo i zeleni otpad od čišćenja vrtova. Radno vrijeme sa strankama od ponedjeljka do petka, od  07,00 – 14,00 sati (dnevni odmor od 10,00 – 10,30 sati).

Do uspostave uvjeta za sakupljanje reciklabilnog otpada korisnici s otoka Prvića takav otpad mogu samostalno dovesti u Vodice, na adresu Put Gaćeleza 3/b.

Glomazni otpad: Besplatan odvoz glomaznog otpada putem ugovornog brodara - 1 put godišnje u maksimalnoj zapremnini od 4 m3.  Zahtjev se može uputiti telefonskim putem na broj 022/ 443-787  ili putem e-mail adrese: info@lec.hr. Odvoz glomaznog otpada ne vrši se u periodu od 01.07. - 31.08.

Biootpad: putem kućnih kompostera ili samostalno dovesti na adresu u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b

Zahtjev za preuzimanje komunalnog otpada podnosi se telefonskim putem na broj 022/ 443-787  ili putem e-mail adrese info@lec.hr.


VODICE
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Andrije Kačića Miošića, Augusta Šenoe, Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Bilan Šime Šijca, Brodska, Benjamina Udovičića, Ćirila i Metoda, Eugena Kumičića, Eugena Kvaternika, Fausta Vrančića, Fran Galović, Ivana Gundulića, Ivana Ribara, Josipa ŠprljanaAkabe, Jurja Šižgorića, Kraje, Lasan Ante Kabalera, Ljubljanska, Ljudevita Gaja, Magistrala, Marka Marulića, Neretvanska, Ranka Marinkovića, Račice I, II, Ruđera Boškovića, Sarajevska, Skopska, Splitska, Stablinac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Stanine II, Šibenska, Tina Ujevića, Udovičić Ante Kule, Vladka Mačeka, Zagrebačka ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog ponedjeljka u listopadu do kraja travnja
PONEDJELJAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog ponedjeljka u svibnju do kraja rujna
PONEDJELJAK i ČETVRTAK
Ante Poljička, Artina, Braće Kaje, Bribirskih knezova, Brunac, Dočine, Don Ante Juričev-Police, Dulcin, Grge Ivasa, GrgurevTonča, Ivana Pelajića, Lička, Lovetovo, Male vruje, Matije Gupca, Mićin Stanka, Migalovica, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Nikole Tesle, Obrove, Pamuković Kamila, Pavla Šubića, Petra Berislavića, Polovine, Plimica, Prve primorske čete dio, Put Vatroslava Lisinskog, Roca Pave, Rupina, Vlahov Venca ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK
Ante Starčevića, Blata, Bristak, , Fra Pija Fržopa, Grgura Ninskog, Grgurev Ante Kukure, Hrvatskih boraca, Ivana Gorana Kovačića, Ive Čaće, Katarine Zrinski, Mirka Zore, Nikole Šubića Zrinskog, Obala Juričev Ive Cota, Obala Matice hrvatske, Obala Vladimira Nazora, Put Gaćeleza, Trg Franje Tuđmana, Trg kneza Branimira, Prvomajska, Prve primorske čete – dio, Prvićka, Pudarica, Španja Ante, Zadarska, Zatonska, Želino, Žrtava fašizma ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prve srijede u listopadu do kraja travnja
SRIJEDA
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prve srijede u svibnju do kraja rujna
SRIJEDA i SUBOTA

SRIMA
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Srima I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, Trg Srime ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prve srijede u listopadu do kraja travnja
SRIJEDA
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prve srijede u svibnju do kraja rujna
SRIJEDA i SUBOTA
Srima II, XXI ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK

TRIBUNJ
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Badnje, Banićeva, Bunari, Brestovska, Donja riva, Gornja riva, Jurjevgradska, Križine (dio od Put Vodica do Uličina), Križine – Odvojak I, II, III, IV i VI, Kornatska, Luke, Omladinska, Podvornice, Podvrh, Prvinska, Punta, Put Bristaka, Put Maslina, Put Vodica, Rupe, Seline, Srimarska, Starine, Svetog Nikole, Šibenska, Težačka, Tresan, Varoš, Velike luke, Vladimira Nazora, Zagrebačka, Zlarinska, Žirjanska ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog ponedjeljka u listopadu do kraja travnja
PONEDJELJAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog ponedjeljka u svibnju do kraja rujna
PONEDJELJAK i ČETVRTAK
Dubravice, Garofula, Glavičine, Jurjeva, Kadulje, Kamenska,  Križine (dio Uličina do raskrižja za Sovlju), Križine – Odvojak VIII, Lavande, Lokvica, Mornarska, Mrte, Murtele, Put Male Gospe,Put slobode, Put Sovlja, Ribarska, Ružmarina, Šepurinska, Trg Pijaca, Uličine, Vrtli, Zamalin, Živode ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK