Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada davatelj javne usluge vrši prema planu odvoza:

Područje grada Vodica, naselja Srima i općine Tribunj - minimalno jedanput tjedno u periodu od 10. do 04. mjeseca, te minimalno dva puta tjedno u periodu od 05. do 09. mjeseca.
U periodu od 05. do 09. mjeseca intenzitet odvoza povećava se na način da se otpad iz centra grada Vodica, Srime i Tribunja, otpad s plaža i otpad iz marina, restorana i velikih hotelskih kompleksa prikuplja i odvozi svaki dan.

Radno vrijeme u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Radno vrijeme u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Područje naselja Gaćelezi, Čista Mala, Čista Velika i Grabovci –  minimalno jedanput tjedno u periodu od 01. do 06. mjeseca, te minimalno dva puta tjedno u periodu od 07. do 08. mjeseca.

Radno vrijeme u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Radno vrijeme u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Otok Prvić – termin odvoza dogovara se s mjesnim odborima te je posebno uređen ugovorima s brodarom koji vrši prijevoz otpada s otoka. Minimalno jedanput tjedno u periodu od 01. do 04. mjeseca (22.04.) te od 11. do 12. mjeseca, minimalno dva puta tjedno u periodu od 23.04. do 14.06 .  i u 09. mjesecu, minimalno tri puta tjedno od 15.06. - 30.06. te svaki drugi dan od 01.07. do 31.08.

Radno vrijeme: 0 - 24 sata (ovisi o vremenskim prilikama i potrebama)


VODICE
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Magistrala, Fausta Vrančića, Stanine II., Ruđera Boškovića, Eugena Kumičića, Skopska, Sarajevska, Augusta Šenoe, Račice I., Račice II., Brodska, Stablinac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Ljubljanska, Ante Kovačića, Zagrebačka, Benjamina Udovičića, Dr. Ivana Ribara, Antuna Mihanovića, Eugena Kvaternika, Josipa Šprljana Akabe, Andrije Kačića Miošića, Neretvanska, Fran Galović, Ranka Marinkovića, Šibenska, Splitska, Kraje, Jurja Šižgorića, Ivana Gundulića, Tina Ujevića, Vladka Mačeka, Bilan Šime Šijca, Udovičić Ante Kule, Marka Marulića, Ćirila i Metoda, Ljudevit Gaja, Lasan Ante Kabalera ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog ponedjeljka u listopadu do kraja travnja
PONEDJELJAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog ponedjeljka u svibnju do kraja rujna
PONEDJELJAK i ČETVRTAK
Prve primorske čete - dio, Lička, Polovine, Obrove, Brunac, Mićin Stanka, Dočine, Migalovica, Pavla Šubića, Pamuković Kamila, Ante Poljička, Bribirskih knezova, Don Ante Juričev-Police, Dulcin, Ivana Pelajića, Matije Gupca, Roca Pave, Male Vruje, Grge Ivasa, Vlahov Venca, Nikole Tesle, Artina, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Petra Berislavića, Plimica, Rupina, Braće Kaje, Grgurev Tonča Put Vatroslava Lisinskog, Lovetovo ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK
Prve primorske čete - dio, Ante Starčevića, Zadarska, Želino, Trg kneza Branimira, Hrvatskih boraca, Mirka Zore, Trg Franje Tuđmana, Grgurev Ante Kukure, Španja Ante, Blata, Ive Čaće, Prvomajska, Žrtava fašizma, Fra Pija Fržopa, Grgura Ninskog, Obala Vladimira Nazora, Obala Matice hrvatske, Obala Juričev Ive Cota, Ivana Gorana Kovačića, Katarine Zrinski, Pudarica, Nikole Šubića Zrinskog, Prvićka, Bristak, Zatonska ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prve srijede u listopadu do kraja travnja
SRIJEDA
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prve srijede u svibnju do kraja rujna
SRIJEDA i SUBOTA

SRIMA
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Srima I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, Trg Srima ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prve srijede u listopadu do kraja travnja
SRIJEDA
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prve srijede u svibnju do kraja rujna
SRIJEDA i SUBOTA
Srima II, XXI ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK

TRIBUNJ
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Badnje, Banićeva, Bunari, Brestovska, Donja riva, Gornja riva, Jurjevgradska, Križine (dio od Put Vodica do Uličina), Kornatska, Luke, Omladinska, Podvornice, Podvrh, Punta, Put Bristaka, Put Maslina, Put Vodica, Rupe, Seline, Srimarska, Starine, Svetog Nikole, Šibenska, Težačka, Tresan, Varoš, Velike luke, Vladimira Nazora, Zagrebačka, Zlarinska, Žirjanska ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog ponedjeljka u listopadu do kraja travnja
PONEDJELJAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog ponedjeljka u svibnju do kraja rujna
PONEDJELJAK i ČETVRTAK
Dubravice, Glavičine, Jurjeva, Kamenska, Karamfila, Križine (dio Uličina do raskrižja za Sovlju), Lavande, Lokvica, Mornarska, Put Male Gospe, Put slobode, Put Sovlja, Ribarska, Ružmarina, Šepurinska, Trg Pijaca, Uličine, Vrtli, Zamalin, Živode, ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK