Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada davatelj javne usluge vrši prema planu odvoza:

Područje grada Vodica, naselja Srima i općine Tribunj - minimalno jedanput tjedno u periodu od 10. do 04. mjeseca, te minimalno dva puta tjedno u periodu od 05. do 09. mjeseca.
U periodu od 05. do 09. mjeseca intenzitet odvoza povećava se na način da se otpad iz centra grada Vodica, Srime i Tribunja, otpad s plaža i otpad iz marina, restorana i velikih hotelskih kompleksa prikuplja i odvozi svaki dan.

Radno vrijeme u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Radno vrijeme u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Područje naselja Gaćelezi, Čista Mala, Čista Velika i Grabovci
– ZIMSKI TERMIN - od siječnja do lipnja i od rujna do prosinca: 1 x tjedno, svaki četvrtak
– LJETNI TERMIN - srpanj i kolovoz: 2 x tjedno, četvrtak i nedjelja

Radno vrijeme u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Radno vrijeme u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Otok Prvić – termin odvoza dogovara se s mjesnim odborima te je posebno uređen ugovorima s brodarom koji vrši prijevoz otpada s otoka:  jedanput tjedno u periodu od 01. do 04. mjeseca (01.01.-24.04.) te od 11. do 12. mjeseca (01.11. -31.12.), dva puta tjedno u periodu od 25.04. do 12.06 .  i od 01.10. do 31.10., tri puta tjedno u periodu od 13.06. - 10.07. i od 01.09. - 30.09. te svaki drugi dan u periodu od 11.07. do 31.08.

Radno vrijeme: 0 - 24 sata (ovisi o vremenskim prilikama i potrebama)

Odvoz glomaznog otpada ne vrši se u periodu od 01.07. - 31.08.


VODICE
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Andrije Kačića Miošića, Augusta Šenoe, Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Bilan Šime Šijca, Brodska, Benjamina Udovičića, Ćirila i Metoda, Eugena Kumičića, Eugena Kvaternika, Fausta Vrančića, Fran Galović, Ivana Gundulića, Ivana Ribara, Josipa ŠprljanaAkabe, Jurja Šižgorića, Kraje, Lasan Ante Kabalera, Ljubljanska, Ljudevita Gaja, Magistrala, Marka Marulića, Neretvanska, Ranka Marinkovića, Račice I, II, Ruđera Boškovića, Sarajevska, Skopska, Splitska, Stablinac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Stanine II, Šibenska, Tina Ujevića, Udovičić Ante Kule, Vladka Mačeka, Zagrebačka ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog ponedjeljka u listopadu do kraja travnja
PONEDJELJAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog ponedjeljka u svibnju do kraja rujna
PONEDJELJAK i ČETVRTAK
Ante Poljička, Artina, Braće Kaje, Bribirskih knezova, Brunac, Dočine, Don Ante Juričev-Police, Dulcin, Grge Ivasa, GrgurevTonča, Ivana Pelajića, Lička, Lovetovo Male vruje, Matije Gupca, Mićin Stanka, Migalovica, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Nikole Tesle Obrove, Pamuković Kamila, Pavla Šubića, Petra Berislavića, Polovine Plimica, Prve primorske čete dio, Put Vatroslava Lisinskog, Roca Pave, Rupina, Vlahov Venca ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK
Ante Starčevića, Blata, Bristak, , Fra Pija Fržopa, Grgura Ninskog, Grgurev Ante Kukure, Hrvatskih boraca, Ivana Gorana Kovačića, Ive Čaće, Katarine Zrinski, Mirka Zore, Nikole Šubića Zrinskog, Obala Juričev Ive Cota, Obala Matice hrvatske, Obala Vladimira Nazora, Trg Franje Tuđmana, Trg kneza Branimira, Prvomajska, Prve primorske čete – dio, Prvićka, Pudarica, Španja Ante, Zadarska, Zatonska, Želino, Žrtava fašizma ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prve srijede u listopadu do kraja travnja
SRIJEDA
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prve srijede u svibnju do kraja rujna
SRIJEDA i SUBOTA

SRIMA
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Srima I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, Trg Srime ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prve srijede u listopadu do kraja travnja
SRIJEDA
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prve srijede u svibnju do kraja rujna
SRIJEDA i SUBOTA
Srima II, XXI ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK

TRIBUNJ
ULICE RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Badnje, Banićeva, Bunari, Brestovska, Donja riva, Gornja riva, Jurjevgradska, Križine (dio od Put Vodica do Uličina), Križine – Odvojak I, II, III, IV i VI, Kornatska, Luke, Omladinska, Podvornice, Podvrh, Prvinska, Punta, Put Bristaka, Put Maslina, Put Vodica, Rupe, Seline, Srimarska, Starine, Svetog Nikole, Šibenska, Težačka, Tresan, Varoš, Velike luke, Vladimira Nazora, Zagrebačka, Zlarinska, Žirjanska ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog ponedjeljka u listopadu do kraja travnja
PONEDJELJAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog ponedjeljka u svibnju do kraja rujna
PONEDJELJAK i ČETVRTAK
Dubravice, Glavičine, Jurjeva, Kamenska, Karamfila, Križine (dio Uličina do raskrižja za Sovlju), Križine – Odvojak VIII, Lavande, Lokvica, Mornarska, Put Male Gospe,Put slobode, Put Sovlja, Ribarska, Ružmarina, Šepurinska, Trg Pijaca,Uličine, Vrtli,Zamalin,Živode ZIMSKI TERMIN
1 x tjedno od prvog utorka u listopadu do kraja travnja
UTORAK
LJETNI TERMIN
2 x tjedno od prvog utorka u svibnju do kraja rujna
UTORAK i PETAK