Na području grada Vodica i Općine Tribunj uslugu odvojenog prikupljanja i prijevoza krupnog (glomaznog) otpada vrši davatelj javne usluge LEĆ d.o.o. , sukladno Odlukama o načinu pružanja javne usluge za područje Grada Vodica i Općine Tribunj.

Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se telefonskim putem u sjedište LEĆ d.o.o. na broj 022  443-787 ili putem e-mail adrese info@lec.hr ili putem zahtjeva za odvozom, a LEĆ d.o.o. je, nakon utvrđivanja prava na odvoz, obvezan uslugu i izvršiti u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja prijave (ne računajući subote, nedjelje i blagdane).

Krupni (glomazni) otpad
Odvoz krupnog (glomaznog) otpada vrši se po pozivu korisnika jedan put godišnje u maksimalnoj zapremnini od 4 m3

Korisnik usluge smije predati isključivo otpad koji se prema vrsti predmeta i tvari smatra krupnim (glomaznim) otpadom, sukladno Naputku o glomaznom otpadu ("Narodne novine“ broj: 79/15).