USLUGE UKOPA Cijena (kn)
1. UKOP POKOJNIKA NA GROBLJU VODICE
(cijena usluge uključuje: prihvat pokojnika na groblju, radove na pripremi grobnog mjesta za ukop, svečani ispraćaj pokojnika iz kapele, uklanjanje cvijeća i vijenaca po uvenuću)
1.180,00
2. UKOP POKOJNIKA NA GROBLJIMA NA OTOKU PRVIĆU
(cijena usluge uključuje: radove na pripremi grobnog mjesta za ukop, svečani ispraćaj pokojnika do grobnog mjesta što uključuje i korištenje kolica, jedan brodski prijevoz radnika isporučitelja usluge, uklanjanje cvijeća i vijenaca po uvenuću)
1.140,00
3. UKOP POKOJNIKA NA GROBLJU SRIMA
(cijena usluge uključuje: radove na pripremi grobnog mjesta za ukop, svečani ispraćaj pokojnika do grobnog mjesta što uključuje i korištenje kolica, uklanjanje cvijeća i vijenaca po uvenuću)
820,00
4. UKOP POKOJNIKA U ZAJEDNIČKU GROBNICU NA GROBLJU VODICE
(cijena usluge uključuje: prihvat pokojnika na groblju, svečani ispraćaj pokojnika iz kapele, uklanjanje cvijeća i vijenaca po uvenuću, korištenje grobnice do  5 godina od ukopa pokojnika)
2.220,00
5. KORIŠTENJE ZAJEDNIČKE GROBNICE NA GROBLJU VODICE - GODIŠNJE
(plaća se godišnje korištenje  nakon proteka 5 godina od ukopa pokojnika u zajedničku grobnicu ako ne dođe do ekshumacije)
400,00
6. POLAGANJE URNE 500,001. OSTALE POGREBNE USLUGE - NA ZAHTJEV KORISNIKA Jed.mjere Cijena (kn)
1. Mrtvačka kola do 10 km paušal  360,00
2. Mrtvačka kola iznad 10 km (naplaćuju se kilometri iznad 10 km) km 4,80
3. Korištenje kolica paušal  100,00
4. Korištenje hladnjaka kal.dan 120,00
5. Otvaranje i zatvaranje grobnice  paušal 120,00
6. Zatvaranje police u grobu s materijalom  paušal 200,00
7. Priprema i tisak osmrtnica do 20 kom paušal 180,00
8. Osmrtnice preko 20 kom kom 7,00
9. Priprema i tisak osmrtnica slika do 15 kom  paušal 200,00
10. Osmrtnice slika preko 15 kom kom 7,00
11. Ekshumacija do 5 god. od ukopa paušal  1.200,00
12. Ekshumacija od 5-10 godina od ukopa paušal  1.000,00
13. Ekshumacija više od 10 godina od ukopa  paušal 800,00
  Cijene stavki 11.,12.,13. uvećavaju se za 30% ako je ekshumacija iz limenog uloška    
14. Prihvat pokojnika u mrtvačnicu    
14.1. - od 7-15 sati  paušal 100,00
14.2. - od 15-24 sata  paušal 250,00
15. Preuzimanje pokojnika iz mrtvačnice radi ukopa u drugom mjestu paušal  100,00
16. Pumpanje vode iz grobnice paušal  150,00
17. Satnica pogrebnika sat 80,00
18. Usluga guranja kolica s pokojnikom do groba paušal  540,00
19. Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza u drugo mjesto  
19.1. - od 7 - 15 sati paušal  300,00
19.2. - od 15 - 19 sati paušal  700,00
20. Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti do groblja na području Grada Vodica  
20.1. - od 7 - 15 sati  paušal 360,00
20.2. - od 15 - 24 sata  paušal 860,00
21. Preuzimanje posmrtnih ostataka na mjestu nesreće  
21.1. - od 7 - 15 sati  paušal 560,00
21.2. - od 15 - 24 sata  paušal 960,00
22. Pohrana urne  
22.1. - od 1 - 7 dana  paušal 50,00
22.2. - od 8 - 15 dana  paušal 200,00
22.3. - od 16 do maksimalno 30 dana*  paušal 300,00
23. Čišćenje posmrtnih ostataka unutar grobnice (od 01.06.- 31.08.)  paušal 1.200,00
24. Prijenos pokojnika iz grobnice u grobnicu unutar 5 godina (lijes sačuvan)  paušal 500,00
25. Oblačenje pokojnika  paušal 350,00
26. Opremanje lijesa za pogreb  paušal 50,00
27. Postavljanje slova na križ  paušal 20,00
Za izvršene usluge nedjeljom i blagdanima cijene se uvećavaju za 50%.
*Napomena: Nakon 30 dana pohrane urne, radi se polaganje urne u grobno mjesto na trošak korisnika.
2. NAKNADA ZA OBRTNIČKE RADOVE NA GROBLJU Cijena (kn)
1. Radovi na postojećem nadgrobnom spomeniku 120,00
2. Postavljanje novog nadgrobnog spomenika 270,00
3. Oblaganje grobnice 450,00
4. Kompletno uređenje grobnice (oblaganje i spomenik) 570,00