Jednostavna nabava ulja i sredstva za podmazivanje - obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem pisanih upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje Troškovnika ulja i sredstva za podmazivanje - JN 3/23

- u Troškovniku se nude isključivo označene stavke (red. broj 1. do red. broj 8.)
- u Troškovniku pod rednim brojem 5. hidraulika 46, SHELL TELLUS S2 M46 - odnosi se na pakiranje od 200l
- u Troškovniku pod rednim brojem 8. mast, SHELL GADUS S2 - dopunjuje se naziv s oznakom V220 AC2
- u Troškovniku pod rednim brojem 8. mast, SHELL GADUS S2 V220 AC2 - odnosi se na pakiranje od 50 kg

Jednostavna nabava radova izrade i ugradnje panelne ograde - Komunalni centar Put Gaćeleza 3/b, Vodice

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova izrade i ugradnje panelne ograde na adresi u Vodicama - Put Gaćeleza 3/b. Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. veljače 2023. godine do 11:00 sati. Ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte: pravna_sluzba@lec.hr. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka.

Ponuditelji su obvezni u Troškovniku upisati rok isporuke predmetnih radova i usluga (u kalendarskim danima). Troškovnik u cijelosti treba biti ispunjen, te ovjeren potpisom i pečatom. Kriterij odabira je najniža cijena.

Nakon završetka postupka odabira s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o radovima izrade i ugradnje panelne ograde.

Jednostavna nabava ulja i sredstva za podmazivanje (za teretna, dostavna i osobna vozila)

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave  ulja i sredstava za podmazivanje (za teretna, dostavna i osobna vozila). Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2023. godine u 13,00 sati.

Jednostavna nabava radova na Grobljanskoj kapeli Vodice

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave izrade drvene stolarije na Grobljanskoj kapeli Vodice. Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. veljače 2023. godine do 11:00 sati. Ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte: pravna_sluzba@lec.hr. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka.

Ponuditelji su obvezni u Troškovniku upisati rok isporuke predmetnih radova i usluga (u kalendarskim danima). Troškovnik u cijelosti treba biti ispunjen, te ovjeren potpisom i pečatom. Kriterij odabira je najniža cijena.

Nakon završetka postupka odabira s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o radovima na Grobljanskoj kapeli Vodice.

Troškovnik

Jednostavna nabava sanitarnog kontejnera

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanitarnog kontejnera, krajnji rok za dostavu ponuda je 28. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

1 - 5 / 124 Slijedeća >