Javni natječaj za nabavu poštanskih usluga

LEĆ d.o.o. objavljuje natječaj za nabavu poštanskih usluga

Javni natječaj za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

LEĆ d.o.o. objavljuje natječaj za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Plan nabave 2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/2016) LEĆ d.o.o. objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Bagatelna nabava usluge osiguranja za 2017 godinu

Na temelju točke IIc-članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti LEĆ d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu usluge osiguranja, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Temeljem „Antikorupcijskog programa LEĆ d.o.o. 2015 – 2016“,  sukladno točki 1.5. Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa, od ponuditelja u ovom postupku nabave ne traži se Izjava o integritetu, ali se očekuje  slijedeće:

(a) korektnost u postupku nabave;

(b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja kao što je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak nekog zaposlenika)

Rok za dostavu ponuda je 22.12.2016. godine u 12,00 sati.

1 - 5 / 64 Slijedeća >