Jednostavna nabava - usluge popravka i održavanja koje se odnose na određene dijelove vozila - elektr. nadogradnje

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge popravka i održavanja - elektr. nadogradnje. Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. rujna 2023. godine u 11:00 sati. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Jednostavna nabava lijesova i pogrebnih potrepština - obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem usmenog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje DON-a:

1) Ponuditelji svoje ponude dostavljaju pojedinačno po grupama predmeta nabave - za svaku grupu predmeta nabave zasebna ponuda s traženim dokazima i prilozima

2) Ponuditelji Izjavu o roku isporuke dostavljaju u slobodnoj formi, međutim,  rok isporuke mora biti označen i u Troškovniku obzirom da je rok isporuke jedan od utvrđenih kriterija za izračun ekonomski najpovoljnije ponude:

točka 1.2. DON-a: "Ponuditelji su obvezni u troškovnik upisati rok isporuke te u ponudi dostaviti izjavu o roku isporuke."

točka 2.6. DON-a: "Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 10 bodova. Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o roku isporuke." "Ponuda mora sadržavati izjavu o roku isporuke, a ukoliko ne sadržava smatra se da je ponuđen maksimalni rok isporuke od 8 dana."

Jednostavna nabava lijesova i pogrebnih potrepština

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave lijesova i pogrebnih potrepština, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji. Predmet nabave podijeljen u grupe.

Jednostavna nabava usluge zdravstvenog osiguranja- II obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje II pojašnjenje DON-a:

Ponuditelji Izjavu o osiguranju prijave i odjave u osiguranje te Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta dostavljaju u slobodnoj formi, međutim,  Izjava o osiguranju prijave i odjave u osiguranje treba sadržavati uvjet iz točke III dokumentacije o nabavi:

"Odjava zaposlenika vrši se na kraju mjeseca čime se zaposleniku premija osiguranja raskida zadnjim danom mjeseca u kojem je izvršena odjava. Prijava zaposlenika vrši se na kraju mjeseca čime zaposleniku premija osiguranja počinje prvog dana slijedećeg mjeseca. Ponuditelji u ponudi dostavljaju izjavu kojom Naručitelju osiguravaju prijavu i odjavu u/iz osiguranja prema navedenom uvjetu."

Jednostavna nabava usluge zdravstvenog osiguranja-obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje DON-a:

1. podaci o štetama za razdoblje 2020-2022 (likvidiranim štetama i pričuvama) - nije primjenjivo, nije bilo šteta u promatranom razdoblju
2. podaci o spolnoj i dobnoj strukturi zaposlenika:
- 18-39 godina: žena 1; muškaraca 10
- 40-59 godina: žena 8; muškaraca 21
- 60+: žena 5; muškarac 5
1 - 5 / 133 Slijedeća >