Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala:

Jednostavna nabava usluge reparature nadogradnje autopodizača s kabinom

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave usluge reparature nadogradnje autopodizača s kabinom, krajnji rok za dostavu ponuda je 12. siječnja 2021. godine do 14:00 sati.

Jednostavna nabava novog poluteretnog vozila-kiper

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave novog poluteretnog vozila do 2t nosivosti - kiper, krajnji rok za dostavu ponuda je 11. siječnja 2021. godine do 14:00 sati.

Jednostavna nabava usluge osiguranja - obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenja i dopunu DON-a

Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, davatelj javne usluge, LEĆ d.o.o., dostavlja korisnicima obavijest o rasporedu odvoza za 2021. godinu

1 - 5 / 215 Slijedeća >