Jednostavna nabava auto guma za kamione

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave auto-guma za kamione (CPV-34352100-0), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji.

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Obavijest o zatvaranju javnih natječaja za potrebe sezonskog rada

LEĆ d.o.o. obavještava zainteresirane kandidate da su zbog popunjenosti potrebnog broja sezonskih radnika zatvoreni javni natječaji  za poslove čistača II kategorije, pomoćnog radnika na reciklaži i spasioca.

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava usluge zdravstvenog osiguranja - obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem upita gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. daje slijedeće pojašnjenje DON-a:

u natječajnoj dokumentaciji, točka II, podtočka 2., definirano je što obuhvaća dopunsko zdravstveno osiguranje te je stavkom b) utvrđeno da su osiguratelji obvezni osigurati, cit: pokriće dijela troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 20. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, što obuhvaća pokriće doplata koje predstavljaju razliku između cijene lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Zavoda i cijene ekvivalentnog lijeka utvrđenog osnovnom listom lijekova Zavoda.

Ukoliko osiguratelj ne može osigurati plaćanje lijekova s B liste takva bi ponuda bila isključena iz postupka pregleda i ocjene ponuda.

1 - 5 / 203 Slijedeća >