Sakupljanje reciklabilnog otpada davatelj javne usluge vrši prema planu odvoza. Za naselja Čista Velika, Čista Mala, Gaćelezi i Grabovci sakupljanje reciklabilnog otpada vrši se svakog prvog četvrtka u mjesecu.

Okvirno vrijeme sakupljanja u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Okvirno vrijeme sakupljanja u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati

Do uspostave reciklažnog dvorišta, korisnici mogu na adresu u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b samostalno dovesti glomazni otpad, otpadni papir i karton, otpadnu plastiku, metale, tekstil, staklo i zeleni otpad od čišćenja vrtova. Radno vrijeme sa strankama od ponedjeljka do petka, od  07,00 – 14,00 sati (dnevni odmor od 10,00 – 10,30 sati).

Staklo i tekstil: Odvoz se vrši četvrtkom i petkom po pozivu korisnika. Tipizirane vrećice se preuzimaju na adresi Obala Juričev Ive Cota 9., Vodice

Glomazni otpad: Besplatan odvoz glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika - 1 put godišnje u maksimalnoj zapremnini od 4 m3. Zahtjev se može uputiti telefonskim putem na broj 022/ 443-787  ili putem e-mail adrese: info@lec.hr.

Biootpad: putem kućnih kompostera ili samostalno dovesti na adresu u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b

Zahtjev za preuzimanje komunalnog otpada podnosi se telefonskim putem na broj 022/ 443-787  ili putem e-mail adrese info@lec.hr.


VODICE
ULICE RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA
Andrije Kačića Miošića, Augusta Šenoe, Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Bilan Šime Šijca, Brodska, Benjamina Udovičića, Ćirila i Metoda, Eugena Kumičića, Eugena Kvaternika, Fausta Vrančića, Fran Galović, Ivana Gundulića, Ivana Ribara, Josipa ŠprljanaAkabe, Jurja Šižgorića, Kraje, Lasan Ante Kabalera, Ljubljanska, Ljudevita Gaja, Magistrala, Marka Marulića, Neretvanska, Ranka Marinkovića, Račice I, II, Ruđera Boškovića, Sarajevska, Skopska, Splitska, Stablinac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Stanine II, Šibenska, Tina Ujevića, Udovičić Ante Kule, Vladka Mačeka, Zagrebačka ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVI PONEDJELJAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVI I TREĆI PONEDJELJAK U MJESECU
Ante Poljička, Artina, Braće Kaje, Bribirskih knezova, Brunac, Dočine, Don Ante Juričev-Police, Dulcin, Grge Ivasa, GrgurevTonča, Ivana Pelajića, Lička, Lovetovo Male vruje, Matije Gupca, Mićin Stanka, Migalovica, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Nikole Tesle Obrove, Pamuković Kamila, Pavla Šubića, Petra Berislavića, Polovine Plimica, Prve primorske čete dio, Put Vatroslava Lisinskog, Roca Pave, Rupina, Vlahov Venca ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVI UTORAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVI I TREĆI UTORAK U MJESECU
Ante Starčevića, Blata, Bristak, , Fra Pija Fržopa, Grgura Ninskog, Grgurev Ante Kukure, Hrvatskih boraca, Ivana Gorana Kovačića, Ive Čaće, Katarine Zrinski, Mirka Zore, Nikole Šubića Zrinskog, Obala Juričev Ive Cota, Obala Matice hrvatske, Obala Vladimira Nazora, Put Gaćeleza, Trg Franje Tuđmana, Trg kneza Branimira, Prvomajska, Prve primorske čete – dio, Prvićka, Pudarica, Španja Ante, Zadarska, Zatonska, Želino, Žrtava fašizma ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVA SRIJEDA U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVA I TREĆA SRIJEDA U MJESECU
SRIMA
ULICE RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA
Srima I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, Trg Srima ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
DRUGA SRIJEDA U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
DRUGA I ČETVRTA SRIJEDA U MJESECU
Srima II, XXI ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVI UTORAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVI I TREĆI UTORAK U MJESECU
TRIBUNJ
ULICE RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA
Badnje, Banićeva, Bunari, Brestovska, Donja riva, Gornja riva, Jurjevgradska, Križine (dio od Put Vodica do Uličina), Križine – Odvojak I, II, III, IV i VI, Kornatska, Luke, Omladinska, Podvornice, Podvrh, Prvinska, Punta, Put Bristaka, Put Maslina, Put Vodica, Rupe, Seline, Srimarska, Starine, Svetog Nikole, Šibenska, Težačka, Tresan, Varoš, Velike luke, Vladimira Nazora, Zagrebačka, Zlarinska, Žirjanska ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
DRUGI PONEDJELJAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
DRUGI I ČETVRTI PONEDJELJAK U MJESECU
Dubravice, Garofula, Glavičine, Jurjeva,Kadulje,  Kamenska, Križine (dio Uličina do raskrižja za Sovlju), Križine – Odvojak VIII, Lavande, Lokvica, Mornarska, Mrte, Murtele, Put Male Gospe ,Put slobode, Put Sovlja, Ribarska, Ružmarina, Šepurinska, Trg Pijaca, Uličine, Vrtli, Zamalin, Živode ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
DRUGI UTORAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
DRUGI I ČETVRTI UTORAK U MJESECU