Komunalnoj tvrtci LEĆ d.o.o. isporučeno novo električno vozilo u sklopu programa ulaganja u nabavu komunalnih vozila na alternativno gorivo

Jučer je tvrtka Eol-Ekos d.o.o. Komunalnoj tvrtci Leć isporučila novo električno vozilo namijenjeno čišćenju i pražnjenju kanti za otpatke na plažama, rivi i uskim ulicama središta grada. Ovo nečujno i malo vozilo osobito je praktično u srcu turističke sezone budući da se nenametljivo može kretati na područjima gdje uživa veliki broj kupača i šetača.

Jedno takvo vozilo nabavljeno je prije trinaest godina kad je to zaista bila novost na našim prostorima, a od onda vodički primjer ekološke osviještenosti primijenile su i mnoge druge komunalne tvrtke u Hrvatskoj. Nabavu novog električnog malog kamiona vrijednog 41.276,79 eura sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša iz programa sufinanciranja nabave komunalnih vozila na alternativna goriva s 8.028,73 eura, a ostatak novca osigurala ja tvrtka Leć.

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Nabava novog specijalnog vozila sufinancirana je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (posredničko tijelo razine 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (posredničko tijelo razine 2), u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine s ciljem ispunjavanja specifičnog zadatka  smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 85% od ukupno prihvatljivih troškova, što iznosi 978.350,00 kuna.

više »

1 - 2 / 2