JADRAN BEZ PLASTIKE je znanstveno—edukativni program namijenjen akademskoj zajednici i studentima koji bi, putem predavanja, rada na terenu i susreta s građanima, trebali osvijestiti ljude o posljedicama i negativnim učincima neodgovornog ponašanja prema okolišu na ljudsko zdravlje.

Znanstven, jer sa stručnog i znanstvenog stajališta obrazlaže uzroke i posljedice negativnih utjecaja odbačene plastike u okoliš, a edukativan, jer svojim aktivnostima doprinosi osvještavanju građana i mijenja njihova ponašanja i odnos prema okolini.

Smanjenje upotrebe plastične ambalaže jedan je od prioriteta gospodarenja otpadom. Ali samo smanjenje ili čak ukidanje upotrebe predmeta od plastike nije dovoljno, jer „nismo otok“. Načinom života utječemo jedni na druge, pa ako jedna sredina smanji ili potpuno ukine korištenje proizvoda od plastike, to ne znači da će biti pošteđena daljnjeg zagađenja i da će na svojem području imati čisto more i obalu. Plastika će doći s drugih obala i mora.

Na području Grad Vodica, već se nekoliko godina, plastična ambalaža i ostali proizvodi od plastike iz domaćinstava odvojeno sakupljaju, sortiraju prema vrsti i sastavu te se prodaju ovlaštenim obrađivačima koji ih vraćaju u daljnju proizvodnju. U 2018. godini obrađeno je i predano 123.540 kg razne plastike, dok je u prošlih šest godina ukupna količina obrađene plastike iznosila 407.780 kg.

Iako bi takav način gospodarenja plastikom trebao rezultirati čistim okolišem bez plastike, to nije tako. Jadransko more nema granica, ono je samo jedan veliki zaljev Sredozemlja, njegove vode dio su svjetskih mora i oceana, pa u njemu i na našim obalama završava plastika koja je bačena u more na drugom kraju Svijeta.

Iako nam je svima krajnji cilj planet bez plastike, našim projektom želimo barem započeti rješavanje problema. Kako je još uvijek malo vjerojatno potpuno odbacivanje upotrebe predmeta od plastike, veću pažnju posvećujemo sakupljanju i pripremi plastičnog otpada za ponovnu uporabu.

Pokretač projekta je Leć d.o.o. kojem je povjerena zadaća zbrinjavanja komunalnog otpada i koja već nekoliko godina provodi sveobuhvatni projekt Očuvaj okoliš čijim će dijelom biti i ovaj usredotočen na Jadran. Odmah su joj se priključili lokalna zajednica - Grad Vodice, Turistička zajednica grada Vodica i Pučko otvoreno učilište Vodice i akademska zajednica - Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prepoznavši važnost projekta i pronalazeći u projektu svoje uloge.