CJENIK USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA PO NARUDŽBI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
Usluga Jedinica Cijena (kn)
Košnja travnjaka motornom kosilicom m2 0,40
Košnja trave motornom kosilicom m' 1,00
Košnja trimerom neuređenih zelenih površina sat 80,00
Orezivanje travnatih rubova travnjaka uz konopac m' 5,40
Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,10
Lagano orezivanje drveća – orezivanje suhih, starih i bolesnih grana kom 240,00
Oštro orezivanje drveća –oštro orezivanje krošnje kom 850,00
Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća kom 5,40
Orezivanje drveća u glavu kom 190,00
Rušenje drveća na panj – promjer debla 0–50 cm kom 600,00
Rušenje drveća na panj – promjer debla 50-100 cm kom 1.000,00
Rušenje drveća na panj – promjer debla 100-150 cm kom 1.500,00
Orezivanje palminih grana do 5 m kom 398,80
Orezivanje palminih grana preko 5 m kom 797,60
Orezivanje živice m2 9,84
Orezivanje zapuštenih živica do 150 cm visine m2 29,30
Orezivanje zapuštenih živica do 200 cm visine m2 55,00