Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" br 50/17) LEĆ d.o.o., davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,  objavljuje Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Vodica (SGGV 10/17) 21. prosinca 2017. godine.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Tribunj br. 1 31. siječnja 2018. godine.