Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" br 50/17) LEĆ d.o.o., davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,  objavljuje Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica i Općine Tribunj.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Vodica (SGGV 12/19) 18. prosinca 2019. godine.


Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Tribunj br. 13/19 18. prosinca 2019. godine.

Uz djelatnost prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada LEĆ d.o.o., temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Gradskog vijeća Grada Vodica,   obavlja i komunalnu djelatnost održavanja čistoće javnih površina.