Organizirano zbrinjavanje otpada započinje u okviru Mjesne zajednice Vodica 1971. godine, ali se već nakon dvije godine osniva zasebno poduzeće koje se bavi građevinskim i komunalnim poslovima za potrebe mjesta, GKP Vodice. U samom početku poduzeće je poslovalo s malim brojem zaposlenih koji su prikupljali i odvozili otpad uz pomoć samo jednog otvorenog kamiona. Kako su Vodice rasle i sve se više pretvarale u značajno turističko središte, poduzeće se moralo mijenjati. Odjednom više nije bilo dovoljno samo pomesti ulicu i isprazniti kantu. Niču nove kuće, hoteli i apartmani, stanovništvo se u ljetnim mjesecima udvostručuje... Bilo je potrebno razgranati djelatnosti, poboljšati usluge, zaposliti nove radnike, kupiti nove strojeve, potpuno se preustrojiti kako bi bile zadovoljene sve potrebe Grada i njegovih žitelja.

Stoga se 12. prosinca 1985. godine GKP Vodice grana u dvije zasebne radne organizacije: jednu koja se bavi isključivo građevinskim poslovima i na KRO Leć zaduženu za komunalne usluge.
Preobražaj poduzeća odvija se sustavno prateći u stopu modernizaciju grada i proširenje turističke ponude.

U devedesetima, početkom domovinskog rata, tvrtka proživljava teško razdoblje. Većina zaposlenih aktivno sudjeluje u obrani Županije na raznim ratištima, strojevi su dani Hrvatskoj vojsci na korištenje, a čistoća i funkcioniranje mjesta prepušteni su na odgovornost malobrojnim djelatnicima oslobođenima vojne obaveze.

Dolaskom mira, u slobodnoj Hrvatskoj, tvrtka doživljava velike promjene. Preimenuje se u Leć d.o.o., i čine se značajni pomaci u organizaciji posla. Nastoji se pojednostaviti način odvoza smeća, sva domaćinstva nabavljaju iste kante, kupuju se novi kamioni za odvoz otpada... Za održavanje ulica kupljena je čistilica naročito korisna u vrijeme turističkih mjeseci i nakon održavanja raznih fešti. Kupljena su i nova kolica za ulično pometanje koja su praktična i lijepa.
Naročita pažnja posvećuje se hortikulturalnom uređenju mjesta, iz godine u godinu projektiraju se nove zelene površine koje se pomno njeguju i održavaju.

Danas tvrtka Leć d.o.o. broji 45 stalno zaposlenih djelatnika, raspoređenih u četiri radne jedinice, kojima u ljetnim mjesecima ispomoć pružaju sezonski zaposlenici. Najviše zaposlenih njih 20 radi na poslovima odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, 16 radnika održava javne površine, čisti mete i njeguje zelene površine, na održavanju groblja i pružanju pogrebnih usluga zaposleno je dvoje radnika, te jedan je zadužen za održavanje tržnice. U upravi društva zaposleno je šest djelatnika.
Sve djelatnosti kojima se bavi, tvrtka obavlja uspješno na radost i zadovoljstvo svojih građana i brojnih turista.
Budući da nam je namjera da i dalje pratimo razvoj Grada i potrebe svojih sugrađana, nećemo stati na postignutome. Želja nam je pratiti europske standarde u organizaciji odvoza smeća i zbrinjavanja otpada na ekološki prihvatljiv način.