Jednostavna nabava - usluga korištenja i održavanja programske opreme

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge korištenja i održavanja programske opreme, krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2024. godine do 12,00 sati.

Jednostavna nabava - hidraulički press kontejner za sakupljanje komunalnog otpada

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave novog hidrauličkog press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Jednostavna nabava usluge osiguranja

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja, krajnji rok za dostavu ponuda je 3. siječnja 2024. godine do 12:00 sati.

Jednostavna nabava - LDPE vreće za otpad s tiskom

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave LDPE vreća s tiskom, prema Troškovniku u prilogu. Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene, Troškovnik mora biti ovjeren pečatom i potpisom.

Adresa dostave ponuda: pravna_sluzba@lec.hr         Rok za dostavu ponuda: 7.12.2023. godine, u 11,00 sati

Jednostavna nabava - radni stroj viličar, diesel

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave radnog stroja viličara, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

6 - 10 / 143 < Prethodna | Slijedeća >