Javni natječaj - radno mjesto pomoćni vrtlar

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove pomoćnog vrtlara

Javni natječaj - radno mjesto pomoćnik prikupljača komunalnog otpada

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove pomoćnika prikupljača komunalnog otpada

Jednostavna nabava lijesova i pogrebnih potrepština - obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem usmenog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje DON-a:

1) Ponuditelji svoje ponude dostavljaju pojedinačno po grupama predmeta nabave - za svaku grupu predmeta nabave zasebna ponuda s traženim dokazima i prilozima

2) Ponuditelji Izjavu o roku isporuke dostavljaju u slobodnoj formi, međutim,  rok isporuke mora biti označen i u Troškovniku obzirom da je rok isporuke jedan od utvrđenih kriterija za izračun ekonomski najpovoljnije ponude:

točka 1.2. DON-a: "Ponuditelji su obvezni u troškovnik upisati rok isporuke te u ponudi dostaviti izjavu o roku isporuke."

točka 2.6. DON-a: "Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 10 bodova. Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o roku isporuke." "Ponuda mora sadržavati izjavu o roku isporuke, a ukoliko ne sadržava smatra se da je ponuđen maksimalni rok isporuke od 8 dana."

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava lijesova i pogrebnih potrepština

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave lijesova i pogrebnih potrepština, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji. Predmet nabave podijeljen u grupe.

6 - 10 / 347 < Prethodna | Slijedeća >