Temeljem članka 77. stavka 11. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) LEĆ d.o.o., kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, obavještava korisnike javne usluge kućanstvo i korisnike javne usluge koji nisu kućanstvo o izmjeni cijenika s primjenom od 1. travnja 2023. godine. Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj izrađen je temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, suglasnost na prijedlog Cjenika dana je 15. ožujka 2023. godine.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj i Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge objavljene su u Službenom glasniku Općine Tribunj 13. ožujka 2023. godine (SGOT broj 5/2023).

Očitovanje i Suglasnost na Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj objavljeni su u Službenom glasniku Općine Tribunj 15. ožujka 2023. godine (SGOT broj 6/2023).