Poštovani korisnici naših usluga, zbog promjene Zakona o gospodarenju otpadom i velikog povećanja cijene zbrinjavanja otpada na Regionalnom centru Bikarac, od 1. travnja 2023. godine primjenjuje se novi cjenik usluga Komunalnog društva Leć d.o.o. Budući da je došlo do promjene cijene, želimo vas upoznati s mogućnostima smanjenja količine otpada, a time i uštede na Vašim računima.