Nagrada za kućanstva s najmanje miješanog komunalnog otpada

U skladu s motom projekta "NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE" na području Grada Vodica nagrađuju se kućanstva u smanjenju količina otpada. Nagradu će dobiti 120 kućanstava koja su proizvela najmanji ukupni volumen otpada s uvjetom minimalno jednog odvoza mjesečno.

Obavijest o izmjeni cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Sukladno odredbama nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Gradskog vijeća Grada Vodica i Općinskog vijeća Općine Tribunj, LEĆ d.o.o. izradio je prijedlog izmjene cjenika s ugrađenim novim kategorijama i potkategorijama te cijenama obvezne minimalne javne usluge iz Odluka o načinu pružanja javne usluge. LEĆ d.o.o. ishodovao je suglasnost Gradonačelnice Grada Vodica na cjenik za područje naselja Vodice, Srima, Grabovci, Gaćelezi, Čista Velika, Čista Mala i otoka Prvića te suglasnost Načelnika Općine Tribunj na cjenik za područje Općine Tribunj. Sukladno članku 24. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom LEĆ d.o.o. objavljuje 

Prodaja materijala

LEĆ d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava novog press kontejnera

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave novog press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada sa RFID sistemom upravljanja, krajnji rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2020. godine do 13:00 sati.

Jednostavna nabava novog teretnog vozila

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave novog teretnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada, krajnji rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2020. godine do 14:00 sati.