Korisnici svoje prigovore mogu dostaviti:

  • na adresu elektroničke pošte pravna_sluzba@lec.hr
  • putem pošte, na adresu LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cota 9, 22211 Vodice
  • osobno, u uredu na adresi LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cota 9, 22211 Vodice

Povjerenstvo za reklamacije potrošača - za dostavu reklamacija:

  • na adresu elektroničke pošte skelin@lec.hr
  • putem pošte, na adresu LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cota 9, 22211 Vodice s naznakom "Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača"
  • osobno, u uredu na adresi LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cota 9, 22211 Vodice