Javni natječaj za potrebe sezonskog rada

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za sezonske poslove - radna mjesta: čistač I kategorije (prikupljanje komunalnog otpada), čistač II kategorije (čišćenje i održavanje javnih površina i plaža) i spasioc na plaži.

Prodaja materijala

LEĆ d.o.o. oglašava prodaju materijala

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima o izmjeni roka za dostavu ponuda

LEĆ d.o.o. obaviještava zainteresirane gospodarske subjekte o promijeni roka za dostavu ponuda u postupku nabave  auto-guma za kamione i postupku nabave rezervnih dijelova, filtera, kočnica, električne opreme i ulja i maziva za teretna vozila, dostavna vozila i automobile. 

Krajnji rok za dostavu ponuda u navedenim postupcima je 23. travnja 2019. godine. 

Nabava rezervnih dijelova, filtera, kočnica, el. opreme, ulja i maziva za teretna i dostavna vozila i automobile

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave: 

1. grupa - filteri za ulje, benzin i usis zraka (CPV-42913000-9);

2. grupa - kočnice i dijelovi kočnica (CPV-34322000-0);

3. grupa - električna oprema za strojeve i vozila (CPV-31610000-5);

4. grupa - rezervni dijelovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile (CPV-34330000-9);

5. grupa - ulja i maziva (CPV-09211000-1), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji.

Nabava auto guma za kamione

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave auto-guma za kamione (CPV-34352100-0), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji.