Javni natječaj - radno mjesto pomoćni grobar

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove pomoćnog grobara

Jednostavna nabava - usluge popravka i održavanja koje se odnose na određene dijelove vozila - elektr. nadogradnje

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge popravka i održavanja - elektr. nadogradnje. Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. rujna 2023. godine u 11:00 sati. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Prodaja materijala - HDPE, LDPE, OPAK, PET

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala