Cjenik grobnih naknada

Sukladno članku 55. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 68/18, 110/18) LEĆ d.o.o. obaviještava korisnike da se od 10. ožujka 2020. godine primjenjuje izmijenjeni Cjenik grobnih naknada za područje naselja Vodice, Srima, Prvić Luka i Prvić Šepurine.

Jednostavna nabava zračne zavjese za ribarnicu u Vodicama

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave zračne zavjese za ribarnicu u Vodicama, krajnji rok za dostavu ponuda je 06. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

Prodaja vozila

LEĆ d.o.o.  oglašava prodaju vozila, krajnji rok za dostavu ponuda je 02. ožujka 2020. godine u 12,00 sati.

Nagrada za kućanstva s najmanje miješanog komunalnog otpada

U skladu s motom projekta "NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE" na području Grada Vodica nagrađuju se kućanstva u smanjenju količina otpada. Nagradu će dobiti 120 kućanstava koja su proizvela najmanji ukupni volumen otpada s uvjetom minimalno jednog odvoza mjesečno.

Obavijest o izmjeni cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Sukladno odredbama nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Gradskog vijeća Grada Vodica i Općinskog vijeća Općine Tribunj, LEĆ d.o.o. izradio je prijedlog izmjene cjenika s ugrađenim novim kategorijama i potkategorijama te cijenama obvezne minimalne javne usluge iz Odluka o načinu pružanja javne usluge. LEĆ d.o.o. ishodovao je suglasnost Gradonačelnice Grada Vodica na cjenik za područje naselja Vodice, Srima, Grabovci, Gaćelezi, Čista Velika, Čista Mala i otoka Prvića te suglasnost Načelnika Općine Tribunj na cjenik za područje Općine Tribunj. Sukladno članku 24. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom LEĆ d.o.o. objavljuje