Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Javni natječaj

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: pomoćni čistač 

Jednostavna nabava auto-guma

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave auto guma za kamione (CPV-34352100-0), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Jednostavna nabava sigurnosne opreme

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave sigurnosne opreme (CPV-35113000-9), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Jednostavna nabava spremnika za prikupljanje komunalnog otpada

Leć d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave spremnika za prikupljanje komunalnog otpada