Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava usluge izrade Strateškog plana 2021-2025

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave usluge  izrade Strateškog plana 2021-2025 (CPV-73300000-5), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava usluge zdravstvenog osiguranja

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave usluge  zdravstvenog osiguranja (CPV-66512200-4), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji