Jednostavna nabava - usluga korištenja i održavanja programske opreme

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge korištenja i održavanja programske opreme, krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2024. godine do 12,00 sati.

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Javni natječaj - radno mjesto administrator tehničkog sektora

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove administratora tehničkog sektora

Jednostavna nabava - hidraulički press kontejner za sakupljanje komunalnog otpada

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave novog hidrauličkog press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Jednostavna nabava usluge osiguranja

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja, krajnji rok za dostavu ponuda je 3. siječnja 2024. godine do 12:00 sati.