Jednostavna nabava usluge pranja krovne membrane na tržnici Vodice

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave usluge pranja krovne membrane - tržnica Vodice, krajnji rok za dostavu ponuda je 09. ožujka 2021. godine do 14:00 sati.

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala:

Komunalnom društvu Leć odobreno je sufinanciranje nabave novog kamiona za odvoz reciklabilnog otpada

Početkom prošle godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine s ciljem ispunjavanja specifičnog zadatka  smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Nakon rigoroznih provjera i prolaska kroz sve četiri faze ocjene kvalitete i prihvatljivosti, komunalnoj tvrtki Leć odobreno  je sufinanciranje nabave takvog vozila u iznosu od 85% ukupne cijene. Vozilo je procijenjeno na 1.151.000,00 kuna, a 978.350,00 kuna bit će financirano sredstvima Europske unije, odnosno nadležnog ministarstva, dok će preostalih 15% osigurati komunalna tvrtka Leć.

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala:

Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. stavka 2., u svezi članka 12. stavka 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016), dana 01. veljače 2021. godine LEĆ d.o.o. donio je te javno objavio Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave - https://www.lec.hr/o-nama/javna-nabava

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, poslovni broj: 593/2018.