Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada LEĆ d.o.o.  objavljuje raspored prikupljanja otpada za 2019. godinu. Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostaviti će se korisnicima usluge i na kućne adrese.

Obavijest zainteresiranim ponuditeljima

LEĆ d.o.o., svim zainteresiranim ponuditeljima u postupku nabave usluge osiguranja imovine i osoba, objavljuje podatak koji nedostaje u Troškovniku kasko osiguranja pod retkom 7. - nosivost za radno vozilo  ŠI 938 AD  14000 kg.

Jednostavna nabava usluge osiguranja

Leć d.o.o. objavljuje upit za prikupljanje ponuda u postupku nabave usluge osiguranja, krajnji rok za dostavu ponuda je 27. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Prodaja materijala

LEĆ d.o.o. oglašava prodaju materijala

Prodaja garažnih vrata

LEĆ d.o.o. oglašava prodaju, rashodovanih, garažnih vrata