Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica

Početak savjetovanja: 25. siječnja 2023.
Završetak savjetovanja: 25. veljače 2023.

Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj

Početak savjetovanja: 25. siječnja 2023.
Završetak savjetovanja: 25. veljače 2023.

Javni natječaj

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove spasioca na plaži

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava sanitarnog kontejnera

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanitarnog kontejnera, krajnji rok za dostavu ponuda je 28. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.