Poziv na natječaj za najam montažne kućice

Leć d.o.o. objavljuje javni natječaj za najam montažne kućice na plaži Srima

Jednostavna nabava velikih kontejnera

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave velikih kontejnera, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Jednostavna nabava spremnika i koševa za otpad i smeće

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave spremnika i koševa za otpad, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na tržnici Vodice

LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora označenog kao prostor broj 3., na tržnici Vodice, putem prikupljanja pisanih ponuda, s početnim iznosom zakupnine dodatno umanjenim za  20%