Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Izmjena troškovnika - nabava ručnog prijenosnog računala sa softver licencom

Naručitelj LEĆ d.o.o. mijenja troškovnik u postupku jednostavne nabave ručnog prijenosnog računala sa softver licencom, ev: JN 35/21.   Sve izmjene i dopune označene su crvenom bojom.

Jednostavna nabava ručnog prijenosnog računala sa softver licencom

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave ručnog prijenosnog računala sa softver licencom (CPV-30216000-6), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala