Prodaja materijala

Leć d.o.o. oglašava prodaju materijala

Javni natječaj - zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

LEĆ d.o.o. objavljuje javni natječaj za poslove pomoćnog vrtlara:

Jednostavna nabava - usluga zdravstvenog osiguranja radnika

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave usluge  zdravstvenog osiguranja (CPV-66510000), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji

Jednostavna nabava - sjeckalica za biootpad-pojašnjenje natječajne dokumentacije

Temeljem upita (molbe) zainteresiranog gospodarskog subjekta, naručitelj LEĆ d.o.o.  daje pojašnjenje natječajne dokumentacije – tehničke karakteristike, na način:

1. prihvaća se izmjena točke tehničkih karakteristika Snaga motora sa min 25 ks u minimalno 24 ks. Navedeno bitno ne utječe na jačinu stroja.

2. ne prihvaća se izmjena točke tehničkih karakteristika Maksimalni promjer materijala koji se usitnjava min 150 mm (tražena izmjena: Minimalni promjer materijala koji se usitnjava 175 mm). Naručitelj ne prihvaća traženu izmjenu jer smatra da kriterij koji je označio u tehničkim karakteristikama dozvoljava većem broju gospodarskih subjekata sudjelovanje u ovom postupku.

Jednostavna nabava - sjeckalica za biootpad

Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave nove sjeckalice za biootpad, krajnji rok za dostavu ponuda je 3. srpnja 2024. godine do 11,00 sati.