Nabava rezervnih dijelova nadogradnje za teretna vozila

LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave rezervnih dijelova nadogradnje za teretna vozila (CPV-34330000-9), u svemu prema troškovniku.

Troškovnik je potrebno popuniti, ovjeriti potpisom i pečatom ovlaštene osobe, te dostaviti na mail: pravna_sluzba@lec.hr

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.03.2019. godine.

Izmjena Cjenika javne usluge

Temeljem članka 24.st.4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19), članka 33.st.5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17 i 14/19) te članka 19.st.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) davatelj javne usluge - LEĆ d.o.o. upoznaje potrošače - korisnike javne usluge s prijedlogom izmjene cjenika javne usluge. Sukladno članku 24.st.5. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19.st.4. Uredbe,  LEĆ d.o.o. uputiti će potrošačima-korisnicima javne usluge i pisanu obavijest o  izmjeni cjenika. 

Besplatna dodjela dodatnih posuda iznajmljivačima

Pozivaju se korisnici koji se bave uslugom pružanja smještaja na području Grada Vodica i Općine Tribunj da, ukoliko imaju potrebe za većim brojem posuda u turističkoj sezoni, mogu preuzeti dodatnu besplatnu posudu za miješani komunalni otpad veličine 80, 120 ili 240 litara.

Pravo na dodjelu dodatne besplatne posude imaju svi koji su ispunili izjavu o načinu korištenja javne usluge te nemaju evidentiranog duga prema LEĆ d.o.o. više od 180 dana.

Posude će se dijeliti do isteka zaliha, svakog petka od 12,00 – 14,00 sati na adresi Put Gaćeleza 3/b (garaža LEĆ).

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada LEĆ d.o.o.  objavljuje raspored prikupljanja otpada za 2019. godinu. Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostaviti će se korisnicima usluge i na kućne adrese.

Obavijest zainteresiranim ponuditeljima

LEĆ d.o.o., svim zainteresiranim ponuditeljima u postupku nabave usluge osiguranja imovine i osoba, objavljuje podatak koji nedostaje u Troškovniku kasko osiguranja pod retkom 7. - nosivost za radno vozilo  ŠI 938 AD  14000 kg.