Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem Pravilnika o radu Poslodavac LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - SPASIOC NA PLAŽI- 4  IZVRŠITELJA; MJESTO RADA: VODICE

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 27. svibnja 2016. godine u 13,00 sati.

Odluku o izboru donosi Poslodavac.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem Pravilnika o radu Poslodavac LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ČISTAČ II KATEGORIJE  NA PLAŽI - 1 IZVRŠITELJ; MJESTO RADA: PRVIĆ ŠEPURINE - PLAŽA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 26. svibnja 2016. godine u 13,00 sati

Rok za izbor kandidata iznosi 5 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Odluku o izboru donosi Poslodavac.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem Pravilnika o radu Poslodavac LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - VOZAČ III KATEGORIJE - 1 IZVRŠITELJ; MJESTO RADA: VODICE

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 23. svibnja 2016. godine u 13,00 sati

Rok za izbor kandidata iznosi 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Odluku o izboru donosi Poslodavac.

Obavijest o objavi Tabele radnih mjesta i relativne odgovornosti

Vodeći se načelom jednakosti, sukladno čl. 8. u svezi čl. 10. st.1. toč. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13. i 85/15.) LEĆ d.o.o.  objavljuje  informaciju o broju zaposlenih, radnim mjestima, broju izvršitelja za svako pojedino radno mjesto s pripadajućim koeficijentom i osnovicom u svrhu prava na pristup informaciji svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Informacija je javno objavljena na mrežnoj stranici, na istom mjestu na kojem je javno objavljen i Pravilnik o radu LEĆ d.o.o (http://www.lec.hr/o-nama/osnovni-podaci).

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za prijevoz otpada s Prvića

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14-Odluka USRH), LEĆ d.o.o. objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za prijevoz otpada s Prvića.

Prilozi koje su ponuditelji obvezni ispuniti i dostaviti u ponudama  nalaze se u Dokumentaciji-uputama za ponuditelje, osim potvrda i rješenja koja izdaju nadležna tijela.

Rok za dostavu ponuda je 04.05.2016. godine u 12,00 sati.