Obavijest o izmjeni cijene komunalne usluge

Od 1. studenog ove godine komunalna tvrtka LEĆ d.o.o. primjenjuje nove cijene svojih usluga, za koje je i Grad Vodice, nakon provedene zakonske procedure, donio zaključak o davanju prethodne suglasnosti.

Zatvaranje deponija Leć te početak odvoza i deponiranja otpada na Centar za gospodarenje otpadom Bikarac prouzročili su povećanje troškova  na koje se nije moglo utjecati. Sama cijena deponiranja otpada na CGO Bikarac je veća nego li je bila za deponiranje na deponiju Leć, a tu je i nekoliko drugih razloga koji su u konačnici doveli do povećanja ukupnog troška komunalne usluge. Naime, zbog veće udaljenosti narasli su troškovi goriva za prijevoz, a povećan je i  broj potrebnih kamiona za čije se održavanje sada, također, troši više sredstava. Udaljenost novog deponija prouzročila je i novu organizaciju rada koja uvjetuje i drugačiji raspored radnog vremena (smjenski rad, noćni rad…).

Zbog svega navedenog mijenja se cijena komunalne usluge sakupljanja i prijevoza te deponiranja komunalnog otpada, koja sada iznosi 192,00 kn/m3 umjesto dosadašnjih 170,00 kn/m3, a ova će se cijena početi primjenjivati s prvim danom studenog 2016. godine.

Izmjena cjenika komunalne usluge

Poštovani korisnici,

Temeljem čl. 24. st.5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj: 41/14. i 110/15.) LEĆ d.o.o. obavještava potrošače o prijedlogu izmjene Cjenika komunalne usluge sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada sa područja Grada Vodica i Općine Tribunj. Struktura cijene komunalne usluge u odnosu na sakupljanje, prijevoz i deponiranje komunalnog otpada mijenja se zbog povećanih troškova deponiranja na CGO Bikarac i predlaže se u jediničnom iznosu od 192,00 kn/m3. Struktura cijene  povećava cijenu komunalne usluge  sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada za 12,94%. Izmjene bi se primjenjivale od 01. studenog 2016. godine.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem Pravilnika o radu Poslodavac LEĆ d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - SEZONSKI RADNIK EVIDENTIČAR NA ROK OD MJESEC DANA; MJESTO RADA: VODICE, TRIBUNJ

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 25. srpnja 2016. godine u 10,00 sati.

Odluku o izboru donosi Poslodavac.

Ispravak troskovnika u postupku nabave poštanskih usluga

LEĆ d.o.o. u postupku bagatelne nabave poštanskih usluga objavljuje ispravak troškovnika.

Troškovnik se mijenja u st. 1. - umjesto "pismo do 2 kg" treba stajati pismo do 50 g.

Bagatelna nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Temeljem članka 12.  Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga male vrijednosti – bagatelna nabava,  LEĆ d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2016. godine u 11,00 sati. Kriterij odabira je najniža cijena.

Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti ispunjen i ovjeren troškovnik, kao i sve priložene izjave.