Naziv

Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Sjedište

Obala Juričev Ive Cota 9, HR-22211 Vodice

OIB

OIB: 79331181937

Pravni oblik

Društvo s ograničenom odgovornošću
Komunalno poduzeće ustrojeno odlukom o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, donesene na Općinskom vijeću Općine Vodice 29. prosinca 1995.g.

Pravni odnosi

Temeljni akt: Izjava o osnivanju LEĆ d.o.o. OU-103/16-1

Odlukom osnivača Grada Vodice od 01. srpnja 2016.  godine izmijenjena je Izjava o osnivanju iz 2014. godine u člancima 3., 10. i 11. , sve radi usklađivanja iste  sa Statutom Grada Vodica te Odlukom i Zaključkom Gradskog vijeća Grada Vodica i u cijelosti je zamijenjena novim aktom - Izjavom o osnivanju od 01. srpnja 2016. godine, poslovni broj: OU-103/16-1

Osnivači

Grad Vodice - jedini osnivač

Uprava

Stanko Birin, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Organi društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Skupština društva LEĆ d.o.o. je organ u kojem osnivač donosi odluke za koje je ovlašten zakonom. Funkciju Skupštine društva obavlja Gradonačelnik odnosno od njega imenovani predstavnici.

ČLANOVI SKUPŠTINE:

 • Irena Klarić
 • Antonio Bura
 • Marija Zelić
 • Dragutin Roca
 • Gorana Sladoljev
 • Nikola Lemac
 • Krešimir Boršić
Djelatnost

Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada (3811)

Predmet poslovanja - djelatnosti
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • tržnica na malo
 • uzgoj usjeva vrtnog i ukrasnog bilja
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), 
 • odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • upravljanje i održavanje plaža
 • upravljanje grobljem
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje pogrebnih poslova
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora  za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
Certifikati

Leć d.o.o. od 2012.g. posjeduje Certifikaciju prema ISO 9001:2008 normi

Temeljni kapital

4.088.700,00 Kn

Računi

HR3924920081100053635 Imex banka d.d.
HR2423600001101468694 Zagrebačka banka d.d.
HR0824110061100006036 Jadranska banka d.d.

Financijska izvješća
Sjednice Skupštine Društva
Izvješća o provedbi ZPPI
Opći akti