Tomislav Petrović
1933. - 2021.

petak, 15. listopada 2021.g. u 15,00 sati. Brod polazi sa Lovetova u 14,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine