Ruža Vlahov
1940. - 2018.

petak, 06.04.2018. u 15,00 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine