Rajna Bareša
1922. - 2021.

srijeda, 20. listopada 2021.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice