Milena Rodin pok. Šime
1934. - 2021.

utorak, 27. srpnja 2021.g. u 18,30 sati. Brod polazi sa rive u Vodicama u 18,00 sati.
Mjesno groblje Prvić Luka