Marijan Vlahov - Indin
1936. - 2021.

utorak, 19.10.2021.g. u 15,00 sati. Brod polazi sa Lovetova u 14,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine