Marija Lakoš
1944. - 2021.

srijeda, 25. kolovoza 2021. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice