Marija Kursar rođ. Rožman
1949. - 2021.

subota, 07.08.2021. u 18,30 sati. Brod polazi iz Srime u 18,00 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine