Marija Cukrov rođ. Banov
1940. - 2021.

četvrtak, 10.06.2021.g. u 18,00 sati. Brod polazi u 17,00 sati sa lukobrana u Tribunju.
Mjesno groblje Prvić Šepurine