Maksim Lakoš
1941. - 2021.

srijeda, 13. listopada 2021.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice