Katica Šantić ud. Josipa rođ. Zanze
1938. - 2024.

petak, 12. travnja 2024.g. u 14,30 sati. Brod polazi sa gata Vruje u Šibeniku u 13,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Luka