Kate Čičin-Šain rođ. Bastić
1936. - 2022.

ponedjeljak, 06. lipnja 2022.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice