Josip Vlahov
14.03.1952.- 04.01.2024.

utorak, 09. siječnja 2024.g. u 15,00 sati. Brod polazi sa glavne rive u Vodicama u 14,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine