Ivo Cukrov
1952. - 2023.

četvrtak, 27. srpnja 2023.g. u 18,30 sati. Brod polazi sa Lovetova u 18,00 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine