Ivanka Palada rođ. Grubelić
ud. Jakova 1928. - 2021.

četvrtak, 08.07.2021.g. u 19,00 sati. Brod polazi sa Srime u 18,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine