Ivan Kobešćak
1942. - 2021.

subota,16.10.2021.g. u 14,30 sati. Brod polazi iz Šibenika u 13,30 sati sa pristaništa Vrulje.
Mjesno groblje Prvić Luka