Grozdan Mijat pok. Mira
1954. - 2021.

ponedjeljak, 21. lipnja 2021.g. u 19,00 sati. Brod polazi sa Lovetova u 18,00 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine