Đordano Antulov
1968. - 2021.

srijeda, 24.11.2021.g.u 14,00 sati. Brod sa Lovetova u 13,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine