Dane Vitić
1942. - 2022.

srijeda, 14. rujna 2022.g. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice