Borislav Vlahov pok. Ante-Ivo
1955. - 2023.

subota, 04.11.2023.g. u 14,00 sati. Brod polazi sa glavne rive u Vodicama u 13,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine