Ante Skroza - Pupa
1948. - 2021.

četvrtak, 23. prosinca 2021.g. u 14,00 sati. Brod polazi sa Srime u 13,45 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine