Ante Cukrov - Pelje
1955. - 2023.

ponedjeljak, 15. svibnja 2023.g. u 16,00 sati. Brod polazi sa Lovetova u 15,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine