Zoran Šaponja
1958. - 2020.

utorak, 04.08.2020.g. u 18,00 sati. Brod polazi sa glavne rive u Vodicama u 17,15 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine