Tomislav (Neznani) Skroza
1934. - 2019.

petak, 06.09.2019.g. u 17,30 sati. Brod polazi sa Srime u 17,00 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine