Terezija Ruža Antulov
1929.-2019.

srijeda, 10.07.2019. u 18,30 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine