Stana Rodin rođ. Čače ud. Antura pok. Mikule (Nikole)
1929. - 2020.

utorak, 04.02.2020.g. Brod polazi u 13,30 sati iz Šibenika.
Mjesno groblje Prvić Luka